BLOG

10 CENTIMES

Inleiding

Bij het gebruik van Verkoopmunten.com kan informatie van jou en over jou worden verzameld. In deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens we verwerken en hoe wij daarmee omgaan. Privacy is immers belangrijk voor Verkoopmunten.com. Mocht je daarover vragen hebben, dan kan je gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door de website Verkoopmunten, onderdeel van Vanzandwijkmunten.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan deze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan deze website als bezoeker kan worden herkend. Hiermee kunnen we de website personaliseren en op jouw gebruik afstemmen. Zo wordt het voor jou eenvoudiger om op deze website te navigeren.

Wanneer je deze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies.

Beveiliging van jouw gegevens

Verkoopmunten spant zich tot het uiterste in om passende maatregelen te nemen om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van het contactformulier laat je bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Bij het invullen van het contactformulier kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Emailadres
  • Vraag
  • Bestandsupload (indien van toepassing)

Verantwoordelijkheden

De beheerder van de website is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van haar functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te nemen om jouw apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen o.a. virussen. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring

Jouw rechten als betrokkene

Op grond van artikel 15 lid 1 uit de AVG heb je het recht op inzage van de verwerkte gegevens, ook heb je recht op rectificatie van gegevens (artikel 16 uit de AVG) en op gegevenswissing op grond van artikel 17 lid 1 uit de AVG. Ook kan je bezwaar maken tegen een gegevensverwerking.

Ieder verzoek daartoe dient te worden gericht aan vincenthc@hotmail.com. Binnen 1 maand na ontvangst van het ingediende verzoek, krijgt je antwoord op jouw verzoek en zullen wij aangeven wat wij vervolgens met jouw persoonsgegevens doen.

Bewaartermijnen

De door Verkoopmunten verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Wij respecteren hierbij de rechten van betrokkenen en verwerken persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het oorspronkelijk doel (doelbinding).

Social media

Verkoopmunten.com website gebruikt social plug-ins van de sociale netwerken Facebook en Instagram.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact

Met deze privacyverklaring willen wij je duidelijkheid geven over de manier waarop wij met cookies en jouw persoonsgegevens omgaan. Heb je vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens), dan kan je deze vragen stellen via vincenthc@hotmail.com.